Kategorier
Brandlarm

Brandlarm i Stockholm räddar liv och egendom

Ingen fastighet någonsin någonstans ska sakna brandskydd. Brandlarm i Stockholm är A och O när det handlar om skydd vid brandfara och måste installeras korrekt.

Varje år brinner ett antal byggnader i Stockholm. Vissa brinner ner till grunden medan andra får skador i varierande omfattning. Det kan bero på slumpen men det kan också bero på korrekta åtgärder vad gäller brandskydd från fastighetsägarens sida. Det är allvarligt nog då byggnader skadas och det kostar stora pengar med renovering eller återuppbyggnad.

Fast och lös egendom kan ersättas men människoliv kan det inte. I första hand handlar installation av brandlarm i Stockholm om att rädda människors liv och hälsa. Själva vitsen med brandlarm är att de har sensorer som kan detektera tecken på brand långt innan det blir uppenbart för människor i eller utanför byggnaden.

Satsa på ett säkert och pålitligt brandlarm

Privatpersoner eller företag, inrättningar och myndigheter. Ingen verksamhet är immun mot brandrisk och en brand kan bryta ut vilken tid på dygnet eller vilken dag i veckan somhelst. Handlar det om en privatbostad är människor ofta inte på plats under dagarna, handlar det om en arbetsplats eller en offentlig lokal gäller det motsatta.

Ett brandlarm som skickar information inte enbart till räddningstjänst utan också till valfri mobiltelefon är därför att föredra. När man inte själv är på plats får man ändå en indikation om en möjlig brand och kan vidta åtgärder. Larmet till SOS sköts givetvis samtidigt och utan att kunden behöver ingripa.