Kategorier
Artiklar

Hur kan videokonferenser användas vid rättegångar?

Videokonferenser har sedan år 2008 använts i samband med rättegångar i Sverige. Det är alltid domaren som beslutar om lämpligheten i att någon person deltar via videolänk snarare än att fysiskt delta i rätten. Under de senaste åren har videokonferenser också varit allt vanligare. Vilket givetvis förklaras av den epidemi som lamslagit världen och där man, genom att använda videolänk, kunnat slutföra rättegångar trots exempelvis restriktioner vad gäller antal deltagare i ett givet utrymme. 

Det finns dock även andra skäl till varför videokonferenser används i en högre utsträckning. Dels så handlar det om säkerhet. Många idag pekar på att det kan finnas risker i att vittna och här kan ett deltagande via video göra att man som vittne känner en större trygghet. En person kan känna en oro och en fara för att delta rent fysiskt och genom att istället vittna via video gör att man också vågar säga sanningen. 

Fördelar med videokonferenser 

Dels så handlar det också om avstånd. Är det rimligt att exempelvis kalla in en person som bor 50 mil bort bara för att delta vid en rättegång? I många fall så är det inte det – och just då kommer ett deltagande via länk som ett bra alternativ. Reformen som införder år 2008 kallas för En Modernare Rättegång och utöver att det ges större möjligheter till deltagande via videolänk så finns även andra moderniseringar att peka på inom ramarna för reformen. Målet är att mer teknik ska kunna användas och ett exempel på detta handlar om inspelning av förhör. Där man tidigare enbart spelade in ljudet i samband med ett förhör så använder man numera video och sparar inspelningen i ett digitalt format. 

Fördelen med detta är att minnesbilden blir klarare. Mycket vatten kan flyta under broarna under tiden mellan ett förhör och en rättegång. Man kan glömma saker, man kan minnas fel och man kan exempelvis låta sig påverkas av media – vid uppmärksammade fall. Finns det en videoinspelning till hands så kan domarna själva ta del av exempelvis vittnesuppgifter på ett tydligare sätt och även exempelvis väga in kroppsspråk i den samlade bedömningen. Det ger mer rättvisa domar i slutändan. Givetvis är det viktigt att påpeka att en advokat får närvara även vid ett videoförhör. Är du misstänkt för ett brott och kallas till ett förhör som spelas in så bör du kontakta en advokat som bistår dig – detta oavsett om du kallas till förhör i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Osäker på vilken du ska välja? Googla exempelvis Advokat Stockholm och se över vilka alternativ som finns. 

Videokonferenser sparar pengar 

Videokonferenser sker även av rent ekonomiska skäl i samband med rättegångar. Personer kan komma att kallas till rättegången flera gånger och detta kan innebära stora kostnader. Genom att använda videolänkar så sker en besparing som ligger till gagn för alla. Dessutom så tenderar denna lösning till en ökad effektivitet vad gäller frekvensen av rättegångar. På sikt så kan man säkerligen se att antalet rättegångar som kan hållas per dag blir betydligt fler än idag. 

Viktigt att poängtera är emellertid följande: i första hand så ska man eftersträva den fysiska närvaron snarare än den digitala i samband med rättegångar. Huvudspåret är att om en rättegång kan hållas som vanligt – live och med åhörare – så ska detta vara det huvudsakliga alternativet. Videokonferenser ska användas mer som ett komplement och inte ses som en ersättare. Domaren avgör när lämpligheten är som störst för att använda den nya tekniken som finns tillgänglig. Att det finns stora fördelar dock, det råder det inga som helst tvivel om.