Kategorier
Företagande

Passersystem i Stockholm – undvik objudna gäster

Som företagsledare vill du ha kontroll över vilka som rör sig i dina lokaler. Med ett genomtänkt passersystem i Stockholm får du en tydlig dokumentation.

Du leder ett företag i utkanten av Stockholm, som bedriver både utveckling av nya produkter och tillverkning. Som ledare går du runt i företagets olika lokaler och talar med dina anställda. Det händer ibland att du stöter ihop med personer du inte känner igen. De kan naturligtvis ha legitima skäl att besöka bolagets olika medarbetare, men du känner dig osäker.

Det du kan göra är att installera ett passersystem. Då kan du vara säker på att inga objudna gäster finns i lokalerna. Ditt företag bedriver utveckling av avancerade högteknologiska produkter och du vill inte att någon ska kunna ta med sig företagets hemligheter.

Passersystem i Stockholm med kameraövervakning

Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på passersystem i Stockholm. Förutom att företaget kan leverera system för passersystem, inbrotts- och brandlarm med mera, kan de också installera kameror för övervakning av dina olika lokaler. Du vill gärna veta vem som går ut och in i dina lokaler. Det får du genom ett loggningssystem. Men du vill också gärna kunna se vad som hänt i dina lokaler.

Det går inte att installera kameraövervakning hur som helst. För sådana installationer finns lagar och regler för att skydda människors integritet. Kameror får inte vara dolda och dessutom måste du med skyltar och information upplysa om att här sker kameraövervakning. Du måste också ställa upp regler för hur informationen ska användas och lagras.