Kategorier
Företagande

Rekrytering – så hittar du rätt kompetens

Företag idag upplever ofta en minskad lojalitet hos de anställda. Förr kunde man se att samma person valde att stanna inom samma företag genom ett helt yrkesliv. Den lyxen finns sällan idag och det är väldigt få guldklockor som behöver delas ut. Idag råder djungelns lag på ett mer påtagligt sätt. Det måste man anpassa sig till.

Till mångt och mycket så handlar det om att anställda ser om sina egna hus. Man vet att ett byte av jobb kan innebära betydlig bättre villkor rent ekonomiskt. Gräset kan vara betydligt grönare på den andra sidan. Det handlar inte om bristande lojalitet – däremot om att man vill få så bra lön och så bra villkor som möjligt.

För företag så handlar det dock om att man förlorar kompetens och att varje anställning idag också blir mer av ett vågspel. Man lär upp en anställd, får denne att bli bekväm i en ny position och få ny kompetens – så fort detta är gjort så lockas den anställde över till en ny firma. Man har således lagt ned både pengar och tid på att, rent krasst, skänka bort kompetens till en konkurrens.

Givet naturligtvis det faktum att viss karantän kan förekomma i samband med att någon slutar. I vissa fall har man ett avtal som förbjuder en anställd att – inom en viss tid – byta till en konkurrent.

Professionell rekrytering ger dig rätt person

Att nyanställa är även det en process som kräver mycket tid. Man ska dels hitta rätt kompetens, dels gå igenom åtskilliga ansökningar, dels intervjua alla lämpliga kandidater och dels också göra bakgrundskontroller. Det tar tid och det kan – om man hittar fel – också kosta mycket pengar då allting börjar om på nytt. Här är professionell rekrytering att föredra och där man låter en extern partner sköta grovjobbet.

Vi tänkte titta lite närmare på vad professionell rekrytering innebär och hur en normal process ser ut. Vi gör det genom några talande punkter:

  • Starten: Rekryteringsföretaget är med och utformar kraven som den sökande ska ha och därmed så slipper man också sökande som saknar rätt utbildning och meriter.
  • Utsållning. Man tar hand om alla CV:n och sållar ur bland kandidaterna. det sker noggrant och där ingenting tenderar att falla mellan stolarna. Intressanta personer sparas.
  • Egen bank. Att man sparar intressanta personer och CV:n är även en framtida nyckel. Rekryteringsföretag har ofta en stor bank av kandidater som tidigare kanske fallit på mållinjen till andra jobb man sökt. Dessa kan vara perfekta för just den tjänst du ska tillsätta.
  • Headhunting. Genom att ha öronen mot rälsen och ögonen öppna så vet rekryteringsföretag vilka intressanta personer som finns i andra företag – och vilka som kan tänka sig att byta jobb. Man är även experter på att se vilka personer som egentligen borde passa bättre inom andra områden eller andra branscher. Headhunting, som det kallas, är vanligt idag.
  • Intervjuer. Först sker omfattande intervjuer med alla kandidater som klarat gallringen samt med de personer som man tyckt varit intressanta. Därefter skalas personer bort löpande till dess att exempelvis 3-5 personer är kvar.
  • Bakgrundskontroller. Man kollar igenom att alla referenser stämmer, att utbildningen är korrekt och att den angivna arbetslivserfarenheten stämmer överens med verkligheten. Man kollar även upp annat. Exempelvis om det finns något beteende på Sociala Medier som inte är okej och som kan skada ditt varumärke. Man kollar även belastningsregistret.
  • Slutintervjuer. Det är här du kommer in i bilden. Vid slutintervjuerna så är du som ledare för företaget med och träffa de kandidater som visat framfötterna tydligast. Det är nu som du gör ditt val och hittar den person som ska ta ert företag till nästa nivå.