Kategorier
Artiklar

Sexualbrotten på nätet ökar

Att internet kommit att förändra våra liv råder det inga som helst tvivel om. Sett ur det stora perspektivet så har också förändringen skett på ett positivt sätt. Vi har enklare att hitta saker, vi kan kommunicera med folk över hela världen och vi har lättare att hitta både information, fakta och produkter bara genom ett par enkla knapptryck. Få saker har förändrat vårt sätt att leva som internet har gjort. 

Men, det handlar inte enbart om positiva förändringar. Det finns många mörka platser på internet och det finns många ljusskygga personer som sett hur en helt ny spelplan kommit att öppna sig. Det finns otaliga exempel på detta och ser man till exempelvis sexualbrott så har internet kommit att skapa en enorm ökning. Antalet anmälningar gällande sexualbrott ökar för nästan varje år och extra oroande är att det handlar om att många barn och ungdomar är de som råkar illa ut. Att vuxna drabbas är naturligtvis även det förkastligt och förjävligt, men då det handlar om barn och ungdomar så blir det extra jobbigt. 

Av naturen är både barn och ungdomar godtrogna och har en avsaknad av konsekvenstänk: man kan som en följd av detta luras in i fällor och exempelvis lockas till att skicka nakenbilder eller stämma in ett möte med någon person varpå exempelvis en renodlad våldtäkt äger rum. 

Det handlar om enorma problem – och säkerligen också om ett stort förmodat mörkertal: långt ifrån alla anmäler sexualbrott på nätet och detta som en följd av skam – eller hot från gärningsmannen. Exempelvis kan en skickad nakenbild fungera som ett vapen för en gärningsman att pressa sig till ännu värre handlingar. 

Föräldraansvaret väger tungt 

Det finns problem även vid anmälda sexualbrott på nätet. Uppklarningsgraden är fortfarande ganska låg, även om det under senare år – som en följd av att polisen fått mer resurser samt blivit bättre på att både utreda och identifiera misstänkta gärningsmän – skett en klar förbättring. Polisen har börjat arbeta mer aktivt och proaktivt i dessa frågor och här kan exempelvis ISÖB-Grupper nämnas – utredningsgrupper som fokuserar primärt på just sexualbrott på nätet som sker mot barn och ungdomar. Det är bra och detta kommer säkerligen att utvecklas i en än mer positiv riktning. 

Ett viktigt led i detta handlar om information. Det är genom informationsarbete som man kan förhindra sexualbrott och polisen satsar stora resurser på att arbeta preventivt i exempelvis skolor där man förklarar för barn och ungdomar vad man ska tänka på, vad man ska undvika och hur man ska lära sig att gå i de fällor som finns online. 

Här spelar föräldrarna en gigantisk roll. Vet du vad ditt barn gör på nätet? Vet du vilka sidor som ditt barn besöker – eller vilka sociala medier som används? Sexualbrottslingar finns där barn och ungdomar finns – det är något som man måste tänka på och vara medveten om som förälder. Ett tips i detta handlar om att göra nätet lika synligt som det verkliga livet. Det vill säga: ställ frågor på samma sätt som om det gällde vardagen. Vad gjorde du online idag, vilka sidor besökte du – och vad gjorde du? Detta på ett nyfiket och icke-dömande sätt. 

Skydda din tonåring från sexualbrott på nätet 

Prata även om att det existerar sexualbrott på nätet. Var öppen gällande detta och beskriv alla faror som finns och hur barnet/ungdomen ska undvika dessa. Om ditt barn skulle bli utsatt så ökar denna öppenhet upp för att barnet berättar det – och att ni gemensamt kan anmäla brottet samt kontakta juridisk hjälp. Och – extra viktigt: om ditt barn eller tonåring blivit utsatt för ett sexualbrott så ska du aldrig skuldbelägga! 

Ett annat tips handlar om att de facto läsa på själv också. Vilka appar ska man akta sig för och vilka sidor ska barn undvika? Tänk på att det finns spärrar att använda sig av. Skaffa dig kontroll – utan att vara kontrollerande i överkant. Tonåringar har rätt till ett eget liv, men som förälder så handlar det även om att skydda sitt barn mot faror.